top of page

เกี่ยวกับเรา

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ได้รับการอนุมัติจัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.)
ก่อตั้งและดำเนินการให้คำปรึกษาการลงทุนในตลาดทุนไทยมานานกว่า 20 ปี ให้เราช่วยเป็นที่ปรึกษามืออาชีพให้กับท่าน ตั้งแต่หัดเริ่มเล่นหุ้น
ให้รวยด้วยโปรแกรมอบรมก้าวไปเป็นนักลงทุนมืออาชีพ
ให้บริการคำปรึกษาการลงทุนด้วยหุ้นเด่นทั้งเล่นรอบ รายไตรมาส รายปี
ที่พิสูจน์ผลงานมาแล้วผ่านสื่อต่างๆที่ง่ายสำหรับท่าน
และให้คำปรึกษาแนะนำจัดการพอร์ตการลงทุนในระดับVIP

  • generic-social-link
  • facebook
  • Social Media Logo ( Square) II-04
  • Social Media Logo ( Square)-03
bottom of page